Rok 2017 był dla mnie przede wszystkim rokiem Lidii. To ona grała pierwsze skrzypce, zarządzała